Karuna Ki

 Systém Karuna Ki představuje velmi silnou soucitnou energii zahrnující techniky k získání, vstřebání i použití láskyplné, soucitné energie. Karuna Ki znamená léčení soucitem vycházejícím ze srdce, je uměním soucitného uzdravování a lásky na všech úrovních našeho energetického pole.

Karuna Ki podporuje celkovou rovnováhu a vnitřní harmonii, umožňuje posílení životní energie, a navíc přispívá ke sjednocení těla, duše a ducha. Je ve spojení s energií duchovního srdce pro léčení energií prastvoření.

Karuna Ki učí láskyplnému a tolerantnímu soucitu se všemi bytostmi, respektuje však svobodu každého jedince ve smyslu toho, že „nejsi zodpovědný za žádnou jinou duši, pouze za svou, neboť každá lidská duše si sama volí svůj osud“. Lítost naopak nutí přebírat odpovědnost za druhé a vede k závislosti, která zastavuje vývoj všech zúčastněných.

Karuna Ki představuje silné a vysoké ladění energie s novými možnostmi a technikami práce.

Karuna Ki - zdůrazňuje tři významy energie – láska, spravedlnost a soucit. Naše vůle je svobodná , máme možnost se vždy svobodně rozhodnout a tak změnit svůj způsob života, vidění světa a soužití v něm.

 

 Jak léčení a práce se symboly prostřednictvím Karuna-Ki působí:

- zvyšuje schopnost samoléčby těla

- čistí a uvolňuje karmické bloky

- spojuje Vyšší Já s Nižším Já

- vytváří stav vědomého uvědomění

- léčí podvědomé postupy

- pomáhá odhalovat cíle

 -zvyšuje kreativitu

 -vytváří důvěru k životu, pomáhá léčit vztahy a poměry

- objasňuje duševní procesy, pomáhá léčit závislosti

 

 

Kontakt

 

Jana Kosová

Najdete mě na adrese:: 

           PROSTŘEDNÍ 791, HOSTIVICE  

Termíny poradny nebo masáže: 

           na objednání


E-mail: jana.kosova@volny.cz

Mobil: +420 603 306 515

Web:    www.KrasneEnergie.cz

Facebook:
Jana Kosová - krásné energie

IČ: 88096432