Homeopatie - poradna

 

Chcete-li se zbavit akutní nebo chronické nemoci (fyzické či psychické) a jste-li především ochotni vzít vlastní zdraví také do vlastních rukou, přijďte si nechat poradit do mé poradny.

 

Co je to homeopatie (a co autopatie)

Homeopatie je podle statistik WHO (Světové zdravotnické organizace) druhá nejrozšířenější léčebná metoda na světě (na prvním místě je tradiční čínská medicína, na druhém homeopatie, na třetím herbalismus, čili léčba přírodními prostředky, a teprve na čtvrtém klasická medicína, tak jak ji známe i u nás - alopatie). Praxe homeopatie je založena na pozorování zvaném zákon podobnosti. Znamená to, že co nějaká látka může vyvolat, to může rovněž vyléčit. Homeopatie používá k výrobě léků různé přírodní látky. Jsou neškodné, neobsahují žádné škodliviny a působí na organismus tím nejjemnějším způsobem.

Autopatie je potom zvláštní forma homeopatie. Jedná se o použití homeopatickým způsobem upravené – čili potencované - vlastní tělesné informace osoby, která má být pozitivně ovlivněna. Lék si je schopen vyrobit každý sám – z vlastní sliny nebo dechu. 

 

Kdy volit tyto metody

a) Homeopatická/autopatická metoda je velmi vhodná k léčbě chronických potíží. Klienti s těmito problémy si ale musejí být vědomi toho, že může trvat i delší dobu, než se z těchto problémů úplně zotaví. A to je také jedna z hlavních podmínek úspěšnosti homeopatické léčby – trpělivost. Další důležitou podmínkou pro úspěch léčby je zodpovědnost, tzn. držet se rad toho, kdo mě léčí, chodit na kontroly, jak jsou stanoveny, spolupracovat s homeopatem, když se objeví potíže.

b) V akutních případech (jako je nachlazení, chřipka, průjem, úraz apod.) je možné podat homeopatické léky (nebo autopatický preparát) v mnoha různých potencích a s různým dávkováním. Pozitivní výsledek se může projevit během několika minut až dní. Záleží na konkrétním stavu klienta a druhu potíží. 

Homeopatie/autopatie jsou metody bezpečné pro lidi jakéhokoli věku. Děti reagují na tuto léčbu obvykle velmi dobře, krásné účinky jsou i u zvířat. Během těhotenství je homeopatie resp.autopatie velmi vhodnou a naprosto bezpečnou terapií. Autopaticky léčené budoucí maminky také obvykle mívají zdravější děti.

Jak probíhá homeopatická praxe - obecně

První krok homeopatické praxe je odebrání případu. Jedná se o první-vstupní pohovor, který trvá cca dvě hodiny. Homeopat se zajímá nejen o fyzické symptomy (konkrétní aktuální potíže) klienta, ale i o symptomy mentální a emocionální. Jedná se o celostní přístup k léčbě, proto jsou důležité všechny úrovně lidského bytí. Podle těchto symptomů je následně vybrán homeopatický lék.

Po podání léku se sleduje reakce, kterou předepsaný lék vyvolá. Průběh a vývoj homeopatického procesu léčení má své zákony a svá pravidla.

První kontrola se dělá zpravidla po 4-6 -ti týdnech. Posuzuje se celkový zdravotní stav klienta, jeho úroveň energie, pocity, nálady i fyzické symptomy. Nejideálnější je změna stavu k lepšímu na všech úrovních, to je dobré znamení a potvrzení správného předepsání homeopatického léku.

Klient se drží pokynů homeopata a chodí na další kontroly. V případě úplného vyléčení přijde klient jen tehdy, je-li to potřeba. Může to být až za několik let (nebo vůbec).

Vyléčení je závislé i na délce trvání léčené nemoci, na délce a intenzitě léčby symptomů i jinou terapií.

Jak probíhá praxe v mé poradně

První konzultace trvá cca 2 hodiny. Ptám se nejen na hlavní potíže a jejich projevy, ale i na zdánlivě nepodstatné věci, pro homeopatii často velmi důležité. Na tento pohovor je dobré se předem připravit – sepsat si věci, které chcete prodiskutovat, abyste na něco nezapomněli. Pro homeopaty je důležité i to, co není vidět na první pohled, budeme si „o vás povídat“. Nejlepší rada je být sebou samým. Zajímají mě o vás i informace typu: jste horkokrevní/zimomřiví, klidní/výbušní, žízniví, vaše oblíbená/neoblíbená jídla, temperament, koníčky, spánek, sny, …

Všechny informace, které od klienta získám, použiji výhradně pro účel nalezení vhodného léku, žádné informace nebudou dále bez klientova vědomí šířeny, zaručuji naprostou diskrétnost.

Součástí konzultace není podávání léků ani žádné vyšetření.

Na závěr konzultace vyhodnotím stav klienta a určím další postup - v případě autopatie i potenci, četnost a způsob výroby autopatického preparátu, klientovi předám autopatickou lahvičku s podrobným ústním i písemným návodem. Klienta seznámím zároveň s obecnými pravidly homeopatické léčby.

Velmi často je vhodné proces „odstartovat“ autopatickou detoxikací organismu.  Klientovi obvykle změřím a posoudím zakyselení jeho organismu, případně (a to je ve většině případů) doporučím způsob, jak kyselost snížit. Posoudím i způsob stravování, životní styl či jiné okolnosti, které mohou mít vliv na zdraví konkrétního jedince.

Klient má možnost při jakékoli nejasnosti nebo pochybnosti mě kontaktovat – mailem nebo na mobil.

První kontrola probíhá cca po 6-ti týdnech. Délka trvání je zhruba 1 h. Posouzením průběhu léčby určím, vyvíjí-li se správným směrem, obvykle doporučím způsob přípravy autopatického preparátu na další období, případně doporučím homeopatický lék.

Další kontroly jsou závislé na dynamice léčení konkrétního klienta. Interval je pro každého individuální.

Většina klientů s chronickými problémy si všimne změny asi během 1-4 týdnů. Jednou z prvních změn bývá lepší nálada a příliv energie, pocit pohody a zlepšení spánku. Někdy nastane v počátcích léčby větší potřeba spánku, jako byste potřebovali „víc času na opravy“ – to je dobré znamení.

Kontroly u homeopata jsou po poměrně dlouhém časovém období. To má svůj význam – je třeba vidět změny a zlepšení v celém člověku s časovým odstupem, nikoli jen změny ze dne na den (většina lidí dělává v průběhu léčení „tři kroky vpřed a jeden vzad“ – něco se zlepšuje, něco se dočasně zhorší). Proto je potřeba stát stranou, aby bylo možné správně interpretovat probíhající léčebný proces.

Kontakt

 

Ing. Jana Kosová

adresa sídla: Za Zahradami 1416, Hostivice

IČ: 88096432


E-mail: jana.kosova@volny.cz

Mobil: +420 603 306 515

web:    www.KrasneEnergie.cz


Termíny poradny nebo masáže: 

           na objednání

Najdete mě na adrese:: 

           Pelzova 1700, Hostivice