Mozek

Podívejte se na následující obrázek tanečnice a pokuste se určit, v jakém směru se otáčí – po směru hodinových ručiček nebo proti směru? (pozn.: jestliže se vám tanečnice netočí, klikněte na obrázek)


Tanecnice

Pokud se podle Vás tanečnice otáčí ve směru hodinových ručiček, pak používáte více pravou hemisféru mozku. Jste emocionálně založení, vnímaví ke svému okolí, spontánní, flexibilní, máte bohatou fantazii, jste tvořiví, nápadití, umělecky nadaní, jste schopni improvizovat. Vše kolem sebe vnímáte v celku, komplexně, nezabýváte se detaily. Máte schopnost vnímat několik procesů současně. Více Vám řeknou symboly a obrázky než řeč a jazyk. Ve Vašem životě hraje důležitou roli intuice. Žijete přítomností a budoucností. Jste snílci, kteří mají touhu šéfovat lidem, jste impulzivní. Rádi riskujete.

Pokud se Vám zdá, že se tanečnice otáčí proti směru hodinových ručiček, pak používáte více levou hemisféru mozku. Jste racionálně založení, pracujete s pravidly a fakty, vaším dorozumívacím prostředkem jsou slova, tedy řeč a jazyk, držíte se při zemi, opíráte se o vědu, vynikáte v logice a matematice. Neustále vyhodnocujete informace. Neradi a špatně se přizpůsobujete, nesnášíte změny. Ve vašem životě je důležitý řád. Máte analytické myšlení, vše musíte prozkoumat do detailů, zajímáte se o strukturu objektů. Když se něčím zabýváte, ostatní dění kolem na vás působí rušivě. Žijete přítomností a minulostí. Máte rádi jistotu a bezpečí.

Většině lidí se otáčení mění. Pokud se budete soustředit, můžete dokonce otáčení ovlivnit.

 

Kontakt

 

Jana Phyra Kosová

adresa sídla (!NIKOLI PROVOZOVNA!):

Za Zahradami 1416, Hostivice

IČ: 88096432


E-mail: jana.kosova@volny.cz

Mobil: +420 603 306 515

web:    www.KrasneEnergie.cz


Termíny poradny nebo masáže: 

           na objednání

Najdete mě na adrese:: 

           PROSTŘEDNÍ 791, HOSTIVICE